woensdag, 29 november 2023

D66 stelt vragen over winkeltijden

DEVENTER – De fractie van D66 heeft vragen gesteld over het recent ontvangen raadsvoorstel omtrent de wijziging verordening winkeltijden. Vragen die vooruit lopen op de behandeling van het raadsvoorstel begin volgend jaar.

Met dit raadsvoorstel wordt een verruiming mogelijk gemaakt van een aantal branches (ijzerwaren en gereedschappen, verf, keukens, doe het zelf zaken e.a.) die dan op alle zondagen hun deuren kunnen openen. Deze branches hebben met elkaar gemeen dat de zondagopenstelling voor deze branches elders in Nederland de norm is en onmisbaar is voor de omzet van de ondernemer. 

Begin volgend jaar wordt er over dit raadsvoorstel gesproken.  Hoewel D66 tevreden is met een verruiming van het aantal branches in de verordening, raken ze tegelijk steeds meer overtuigd van de onhoudbaarheid van de beperkingen voor andere branches. Het artikel in de Stentor van 11 december zet de discussie over dit onderwerp op scherp.  

De Snipperling zal voor een belangrijk deel geopend zijn op de zondagen. Dit echter met uitzondering van enkele zaken (waaronder BCC) voor wie de vrije openingstijden op zondag (nog) niet van toepassing zijn. Voor de meubel- en doe het zelfzaken geldt het argument van de concurrentie met andere steden (o.a. Apeldoorn), maar voor zaken zoals Mediamarkt en BCC (consumenten-electronica) geldt dat argument niet. 

In het verlengde van voorgaande vragen, is er ook onduidelijkheid over de vergunning van standhouders voor seizoengebonden goederen (zoals een oliebollenkraam). De onduidelijkheid betreft de bepalingen in de vergunning voor de zondagopenstelling voor de vergunninghouder. “Naar wij begrijpen mag een standhouder van bijvoorbeeld een oliebollenkraam op het ene plein wel open zijn op zondag maar op een ander plein weer niet. Het is niet uit te leggen als zo’n standhouder zijn kraam op zondag niet mag exploiteren, terwijl een nabijgelegen supermarkt gewoon oliebollen mag verkopen”, aldus D66.  

error: Content is protected !!