DEVENTER – Problemen met cv-ketels van Nefit worden niet doelbewust verzwegen. Dat schrijft het Deventer ketelbedrijf in een reactie op berichtgeving van RTL Nieuws, dat ontdekte dat sommige ketels van Nefit brandgevaarlijk zijn.

Nefit zegt geschrokken te zijn van de teneur van de berichtgeving van RTL Nieuws, aldus RTV Oost. “Met name het feit dat Nefit zaken zou verzwijgen, willen we met klem tegenspreken. Alle ons bekende incidenten, relevante feiten en rapporten zijn gedeeld met de verantwoordelijke autoriteiten.”

Zorgen begrijpelijk

Het bedrijf noemt de zorgen die na het nieuws zijn ontstaan begrijpelijk. “Wij kunnen in alle openheid stellen dat iedere twijfel aan het product door ons uitvoerig is en wordt onderzocht, in nauw contact met organisaties als KIWA en NVWA.”

“Dit heeft in februari 2017 geleid tot de start van een preventieve vervangingsactie van de originele brander. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een toestel met de nieuwe brander op de juiste manier gesloten en volgens de voorschriften onderhouden, geen verhoogd risico voor de gebruiker en zijn omgeving kent.”

12 gevallen van brandschade

Bij Nefit zijn twaalf gevallen van brandschade bekend bij de 128.000 ketels die als gevaarlijk worden beschouwd. “Dat zijn er twaalf teveel en we doen er alles aan om meer gevallen te voorkomen. In overleg met de NVWA is afgesproken dat eind 2018 alle branders zijn vervangen, tijdens regulier onderhoud aan de ketel.”

“Daarnaast is gebleken dat een deel van de warmtewisselaars bij dit type toestel eerder defect raakt dan zou mogen worden verwacht. Dat vormt geen risico voor de veiligheid, maar het is natuurlijk niet de bedoeling. De wisselaar wordt in dat geval onder garantie vervangen.”

“Als alternatief kan men het oude TopLine toestel (2006-2009) inruilen voor een nieuw Nefit toestel voor ruim de helft van de prijs.” Nefit komt later met een uitgebreidere reactie.