Meer info op: voedselonderwijs.nl of bekijk de video hierboven?
Door Bert Roetert

Introduceren van Voedsel-onderwijs op de basisscholen:

  • Voedsel-onderwijs (op de basisschool) verplicht voor ieder kind! (Gezonde voeding voor een gezonde toekomst)
  •  (Sport) kantines als opvolging in het gezonde voedingsproces. 

Doelstelling en resultaat op termijn:

  • Voorkomen toename obesitas
  • Gezonde geest in gezond lichaam
  • Betere leer-, sport- en werkprestaties
  • Vanuit de start bewustwording voeding bij kinderen, opvolging door groter deel samenleving (ouders van de kinderen etc.)
  • Minder ziekteverzuim tijdens leven
  • Minder medische kosten
  • Verbetering kwaliteit van het leven (ook op oudere leeftijd)
  • Bij langere levensduurverwachting in staat zijn tot langer zelfstandig wonen, minder (mantel)zorg, medische zorg en begeleiding ouderen.

Voedsel-onderwijs introduceren als een ‘hip’ vak op scholen, niet op basis van gebod en verbod, maar op basis van bewustwording en, overtuiging en “New Way of Life”………..