DEVENTER – Deventer heeft haar doelstelling voor afvalscheiding ruimschoots gehaald. 86 kilo restafval per inwoner per jaar is fors lager dan het doel van 100 kg. Dat blijkt uit de evaluatie Afval- en Grondstoffenplan 2015-2018. Hierin staan ook denkrichtingen voor het vervolg. Uiteindelijk streven we naar 10 kg restafval per inwoner in 2030. Wethouder Frits Rorink: “Ik feliciteer de inwoners van de gemeente met de bereikte resultaten. Steeds minder restafval en steeds meer grondstoffen bieden de inwoners aan. Wij zijn daarmee koploper onder de grotere steden in Nederland. Dit betekent een enorme milieuwinst. De komende raadsperiode gaan we vervolgstappen zetten.”

Uitgangspunten
Deventer combineert goede dienstverlening met milieudoelstellingen en houdt daarbij de kosten zo laag mogelijk. Daarnaast zijn in Deventer participatie van inwoners en sociale werkgelegenheid belangrijk in het grondstoffenbeleid. De projecten Zo GeFikst en Cleanwise zijn mooie voorbeelden van participatie.

Milieuwinst
Betere scheiding van afval leidt tot flink minder CO2-productie. De invoering van Diftar heeft in de gemeente Deventer bijna 20.000 ton minder CO2 opgeleverd. Dat is ongeveer evenveel als alle andere duurzaamheidsmaatregelen in de gemeente samen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en de isolatie van woningen.

Kosten
De doorontwikkeling van het afvalbeleid heeft ook geleid tot een verdere daling van de afvalkosten voor de inwoners van Deventer die hun afval goed scheiden. Sinds de invoering van Diftar is de afvalstoffenheffing voor een gemiddeld huishouden al gedaald van 273 euro in 2012 naar 213 euro in 2017.

Denkrichtingen
Voor de toekomst zijn er verschillende manieren om het restafval verder te verminderen. Zo kan veel meer papier worden gescheiden als inwoners een minicontainer papier krijgen. Een andere mogelijkheid is omgekeerd inzamelen en omgekeerd belonen waarbij bewoners beloond worden voor het aanbieden van grondstoffen. Dat laatste wordt nog nergens in Nederland toegepast.

Nieuw Grondstoffenplan
Het komende jaar bepaalt de gemeenteraad welke denkrichtingen verder uitgewerkt gaan worden in een nieuw Grondstoffenplan. Dat plan moet de koppositie van Deventer verstevigen met beleid dat onze milieudoelstellingen haalbaar maakt, financieel gezond is en het inwoners mogelijk maakt nog meer grondstoffen en nog minder restafval aan te bieden.