DEVENTER – Het CDA Deventer heeft haar verkiezingsprogramma vertaald in Jip en Janneketaal. Het verkiezingsprogramma wordt zaterdag 10 februari gepresenteerd in De Gasfabriek in Deventer. Tweede Kamerlid Maurits von Martels neemt die middag het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma in ontvangst en verricht daarna de officiële aftrap van de verkiezingscampagne van het CDA Deventer.

Het CDA voldoet met een Jip en Janneke-versie van het verkiezingsprogramma aan een vraag van veel burgers. ‘Ook wij kregen in het verleden kritiek van burgers over verkiezingsprogramma’s die vol zitten met ambtelijk en politiek jargon. Burgers zijn vaak niet bekend met bepaalde termen en haken bij het lezen van zo’n verkiezingsprogramma dan snel af. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en het verkiezingsprogramma schiet dan zijn doel voorbij’, legt lijsttrekker Henk Groothuis uit. ‘Wij willen dat jong en oud, laaggeschoold én hooggeschoold kennis kunnen nemen van onze plannen. Vandaar dat wij dit jaar twee versies hebben gemaakt: een gangbare versie en een zogenoemde Jip en Janneke-versie.’
Beide versies van het verkiezingsprogramma van het CDA Deventer zijn vanaf zaterdagmiddag te downloaden via onze website: www.cda-deventer.nl.

Eigen kracht

CDA Deventer heeft ook bepaald dat zij in deze verkiezingscampagne alleen nog uitgaat van eigen kracht. CDA Deventer zal niet meedoen aan het neersabelen of zwart maken van collega-partijen. ‘De laatste jaren rollen partijen in een verkiezingscampagne in toenemende mate vechtend over straat om de gunst van de kiezer. Verwijten vliegen over en weer. Kiezers zijn de onderlinge zwartmakerij, op sociale media en in de traditionele media, zat. Wij hebben dan ook besloten ons hier vanaf nu verre van te houden. Jezelf goed te laten lijken door een ander aan te vallen, is in onze optiek een zwaktebod. Wij willen kiezers laten zien waar wij goed in zijn en niet waar anderen slecht in zijn.

Wij nodigen u van harte uit voor de kick-off van onze verkiezingscampagne. Deze vindt plaats in:
BIC De Gasfabriek Zutphenseweg 6b 7418 AJ Deventer

De ontvangst met koffie en thee is vanaf 14.30 uur. Om 15.00 uur wordt het verkiezingsprogramma overhandigd aan Maurits von Martels. Hij zal daarna kort het publiek vertellen over zijn eerste jaar als Kamerlid en zijn eigen succesvolle verkiezingscampagne. Na afloop toasten we met een gepast drankje op een succesvolle campagne en kunt u kennismaken met de kandidaat-raadsleden’, aldus Groothuis.