DEVENTER – De islamitische basisschool De Zonnebloem, tot nu toe tijdelijk gehuisvest, en de nieuwe Pierre Bayle Academie voor havo en vwo krijgen huisvesting aangeboden. Aangezien het aantal kinderen afneemt en er veel lokalen leegstaan, komen er geen nieuwe gebouwen bij maar is plek gevonden in bestaande schoolgebouwen. Wethouder Frits Rorink: “Op verzoek van de schoolbesturen heeft de gemeente het voortouw genomen om een plan te maken voor de huisvesting. We hebben het plan in goede samenwerking opgesteld. Het Integraal Huisvestingsplan zorgt voor adequate  huisvesting en spreiding van de scholen in de gemeente.”

Afname leerlingen

In Nederland neemt het aantal kinderen af. Daardoor ontstaat leegstand van lokalen. In Colmschate en De Vijfhoek daalt het aantal basisschoolkinderen veel sneller dan gedacht. In de Vijfhoek zijn al 20 lokalen niet meer nodig.

De Zonnebloem

De Islamitische basisschool De Zonnebloem, die tot nu toe tijdelijk was gehuisvest, heeft inmiddels zoveel leerlingen dat de school nu definitieve huisvesting aangeboden krijgt. Gezien de ruimte in de Vijfhoek, krijgt de school huisvesting aan het Andriessenplein aangeboden. In overleg met de andere scholen daar, wordt dit nader uitgewerkt.

Pierre Bayle Academie

Ook de school voor havo en vwo Pierre Bayle Academie (PBA) krijgt huisvesting per augustus 2019. De school krijgt één van de locaties waar De Zonnebloem tijdelijk was gehuisvest aangeboden om van start te gaan. Het gaat om de locatie Wittenstein in Borgele.

Huisvesting scholen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Gezien het dalend aantal leerlingen hanteert Deventer het uitgangspunt dat er geen nieuwe schoolgebouwen bijkomen maar de huisvesting binnen de beschikbare gebouwen wordt opgelost. Zowel PBA als De Zonnebloem hadden een andere eerste voorkeur dan de aangeboden locaties.