DEVENTER – De Activiteitencommissie van de Protestants Christelijke Ouderenbond heeft op woensdag 16 mei een bijeenkomst gepland voor leden en belangstellenden. Dit is de laatste ledenbijeenkomst van de PCOB voor dit winterseizoen. Deze samenkomst wordt gehouden in de van Vlotenhof en begint om 14.30 uur.

De PCOB heeft voor deze bijeenkomst de Deventer amateurhistoricus Huub van Sabben uitgenodigd. De heer van Sabben zal een presentatie verzorgen, over het thema: “Deventer in de 2e Wereldoorlog”.

De bezetting door de Duitsers gedurende 1940-1945 heeft ook in Deventer en omgeving ongetwijfeld zijn sporen nagelaten.

Sporen van geweld, vernielingen, vervolgingen;  joodse mensen, politiek anders denkende en verzetsstrijders werden in grote getale opgepakt en dan meestal in een concentratie- of vernietigingskamp vermoord. In Deven-ter hebben zich in de oorlogsjaren talrijke drama’s afgespeeld, zoals het Twentol-drama en het drama op de Oxerhof.  Deze verhalen, maar ook andere indrukwekkende gebeurtenissen willen we in Deventer steeds graag levendig houden.  Het beloofd deze middag ongetwijfeld een interessante bijeenkomst te worden.