zondag, 24 september 2023

Martijn Dadema nieuwe informateur

DEVENTER – De gemeenteraad van Deventer wees woensdagavond Burgemeester Martijn Dadema van Raalte aan als nieuwe informateur. Met een motie vraagt de raad hem om varianten voor een te
vormen coalitie te presenteren. Komende vrijdag en zaterdag vinden verkennende gesprekken plaats met alle elf fractievoorzitters.

Formateur Henk Gossink bood op 19 mei jl. zijn eindverslag aan, nadat formatiegesprekken tussen Gemeentebelang, PvdA, VVD en D’66 werden beëindigd. Gossink schrijft hierin dat het vervolg van de formatie om een nieuwe informateur vraagt die draagvlak heeft bij een ruime meerderheid van de raad.
De raad stemde unaniem in met een motie waarin de nieuwe informateur gevraagd wordt onderzoek te doen naar de uitgangspunten, ambities, mogelijke coalitiepartners en fricties van de politieke partijen om te komen tot een stabiele coalitie. Ook vraagt de raad om varianten voor een te vormen coalitie te presenteren, waarbij voor- en nadelen van de betreffende variant open worden besproken.

error: Content is protected !!