maandag, 11 december 2023

Bewonersonderzoek: Deventenaren wonen prettig in buurt

DEVENTER – Wat vindt de Deventenaar van de voorzieningen in zijn of haar buurt? Hoe veilig vinden zij de buurt? En in hoeverre doen de inwoners van Deventer aan vrijwilligerswerk? De resultaten van een onderzoek onder 2.200 inwoners van Deventer zijn bekend. Door het uitvoeren van het Bewonersonderzoek krijgt de gemeente inzicht in wat er leeft en speelt, over wat goed gaat in onze gemeente, maar ook waar extra aandacht nodig is. 

Deventenaren geven gemiddeld een 7,4 voor de veiligheid in hun buurt, een verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren waarin het gemiddelde cijfer een 6,9 was. Het gemiddelde rapportcijfer dat bewoners geven aan het wonen in hun buurt is een 7,9.   

De sociale cohesie in de buurt scoort gemiddeld goed, vooral in de buitengebieden. Daar zijn de bewoners ook zeer tevreden over de groenvoorziening. De gemeente als geheel scoort hier ook goed; 74% vindt dat er voldoende groen is in de buurt. Verder zijn Deventenaren zeer tevreden met de winkels voor dagelijkse boodschappen in de buurt (85%). 

Deventenaren zijn minder tevreden over zaken als verloedering en verkeersoverlast. Zij geven veelal aan dat hondenpoep een groot probleem is in de buurt. Daarnaast geven respondenten vaak aan dat te hard rijden een probleem is.  

Het aantal vrijwilligers is licht afgenomen in de periode 2013-2017, terwijl het aantal mantelzorgers in deze periode wat is gestegen. Vier op de tien Deventenaren is lid van een sportvereniging. In Colmschate-Zuid zijn de minste inwoners lid van een dergelijke vereniging (29%) en in Schalkhaar de meeste (53%).  

Bedankt voor uw bijdrage aan het Bewonersonderzoek 2017. De gemeente bedankt de respondenten die meegedaan hebben met het onderzoek. Uw beeld van Deventer telt en is zeer belangrijk voor de gemeente. 

error: Content is protected !!