DEVENTER – In navolging van basisschool Kindcentrum rivierenwijk is IMC Basis nu ook van start gegaan op basisschool De Flint. Eén dagdeel per week krijgen de bovenbouwleerlingen van basisschool De Flint IMC Basis lessen. Tijdens deze lessen ontmoeten leerlingen en enthousiaste vakexperts elkaar en gaan samen aan de slag met het ‘echte werk’ en op excursie naar uiteenlopende werkplekken. Leerlingen maken tijdens een programma van twee jaar kennis met verschillende vakgebieden zoals bijvoorbeeld wetenschap, ondernemen, recht, geneeskunde en beeldende kunst.

Naast het ervaren van de beroepen en vakgebieden is er ook aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden zoals presenteren, samenwerken, invloed uitoefenen, conflict hanteren en debatteren. Dankzij ruime aandacht voor hun competenties kunnen de leerlingen hun interesses en talenten ontdekken en met deze ervaringen en ontmoetingen in het achterhoofd kunnen ze gemotiveerde keuzes maken voor hun toekomstige opleiding en baan.

IMC Basis op De Flint is sterk verbonden met Deventer en wordt mogelijk gemaakt door een netwerk van betrokken gastdocenten, vrijwilligers en sponsoren; Rotary Centrum Deventer, Nationaal Fonds Kinderhulp en de gemeente.

Na de herfstvakantie wordt er afgetrapt met het vak journalistiek. Er zijn al verschillende enthousiaste gastdocenten gevonden, die dit vak willen vormgeven. Mocht u of uw bedrijf mee willen helpen, ze zijn nog op zoek naar gastdocenten voor de rest van het programma. Meer informatie www.imcbasis.nl