DEVENTER – Gemeente Deventer krijgt een nieuw onafhankelijk kenniscentrum voor de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. Hierin gaan de Vrijwilligerscentrale Deventer (VCD) en Carinova Mantelzorgondersteuning en Vrijwillige Thuiszorg samen. De naam van de nieuwe organisatie wordt Deventer Doet.

Een belangrijke ambitie van de gemeente is ondersteuning op maat voor vrijwilligers en mantelzorgers. Dit wil de gemeente onder andere bereiken door de vorming van 1 onafhankelijk Kenniscentrum dat later dit jaar van start gaat.

Bundelen

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Vrijwilligers en mantelzorgers leveren een ongelooflijk belangrijke bijdrage aan de maatschappij. En hoewel beide groepen een eigen rol hebben, is er wel een link. Vrijwilligers betekenen ook veel in de ondersteuning van mantelzorgers. Door het bundelen van expertise in Deventer Doet, kunnen we vrijwilligers én mantelzorgers beter ondersteunen. Ook voor inwoners, sociale teams en organisaties is het handig om 1 plek te hebben, waar zij met vragen en ideeën terecht kunnen.”

Kansen

De VCD en Carinova hebben een intentieverklaring Deventer Doet opgesteld, die op 12 februari getekend is. Dit is de basis voor een nog op te stellen convenant, een gezamenlijke visie en een plan van aanpak. Door deze samenwerking ontstaat 1 organisatie voor expertise en beleid. De samenwerking biedt kansen voor innovatie.

Later dit jaar wordt meer duidelijk over de huisvesting van Deventer Doet.