SCHALKHAAR – Afgelopen zondag is er een vos gesignaleerd in Schalkhaar. In de wijk Westenberg-Buiten zou een vos door de Geniestraat zijn gelopen en in een tuin zijn gevlucht. Via de buurt WhatsApp is hier melding van gemaakt. Bewoners die een konijnenhok in de tuin hebben wordt geadviseerd deze goed af te sluiten.