Het verkeer wordt met borden omgeleid. De werkzaamheden zijn in het weekend. Hierdoor is de verkeershinder zoveel mogelijk beperkt.