DEVENTER – De komende jaren gebeurt er veel in het Oranjekwartier. Woningen worden verbeterd, de gemeente pakt straten, trottoirs en groen aan en er komen nieuwe woningen bij. Uiteindelijk moet het Oranjekwartier weer een fijne en veilige buurt zijn, waar iedereen zich thuis voelt.

Stichting Eigen Bouw, Woonbedrijf ieder1, ontwikkelaar PHI/Hegeman en gemeente Deventer hebben samen de plannen gemaakt. Burgemeester en wethouders leggen de plannen met de bijbehorende kosten in het najaar voor aan de gemeenteraad. Vooruitlopend daarop is er nu € 150.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de plannen in 2020.

Echt nodig
Wethouder Rob de Geest: “De investeringen in het Oranjekwartier kunnen niet wachten. Investeringsruimte vinden in deze tijden is lastig, maar de aanpak van het Oranjekwartier is echt hard nodig. Samen met de partners willen we daar stevig aan de slag gaan voor noodzakelijke verbeteringen.”

Renovatie woningen Eigen Bouw
Na de zomer start Eigen Bouw al met onderhoud aan de woningen aan de Prinses Beatrixstraat, Koningin Julianastraat en Prins Hendrikstraat. Gevels en daken worden gerenoveerd en bij 24 van de 54 woningen wordt de schuur verplaatst naar de achterzijde van de woningen.

Informeren bewoners
In de Oranjekrant (pdf, 4,3 MB) die begin juli wordt bezorgd, lezen bewoners over de plannen voor hun buurt. De informatie staat ook op www.oranjekwartierdeventer.nl en Facebook.com/OranjekwartierDeventer.