DEVENTER – De Ouderenbond PCOB heeft in verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus besloten om de beoogde ledenbijeenkomst op woensdagmiddag 28 oktober a.s. af te gelasten. Deze  bijeenkomst zou worden gehouden in de Van Vlotenhof, en mw. Godelieve Pieper zou een voordracht verzorgen over thema: “Zin in het leven”