BATHMEN – De eerste activiteiten voor de realisatie van de nieuwbouw van het NaoberLOOkaal in het buurtschap Loo, nabij Bathmen, zijn van start gegaan. Het NaoberLOOkaal is ongeveer 7 jaar terug ontstaan vanuit een behoefte van de gemeenschap om een buurthuis te hebben, voortgekomen uit een dorpsontwikkelingsplan. Als onderkomen kwam het noodlokaal van de Looschool ter beschikking. De afgelopen jaren zijn er vele initiatieven geweest voor alle leeftijden.

De noodzaak voor een buurthuis in Loo is duidelijk gebleken, maar het 50-jarige oude gebouw voldoet niet meer aan de eisen. In 2019 is besloten om het bestaande noodgebouw te gaan vervangen middels nieuwbouw. Vanaf die tijd is het bestuur van de Stichting Vrienden van Loo aan de slag gegaan om de nieuwbouwplannen te ontwikkelen en verder uit te werken. En natuurlijk gaat dit niet voor niks, dus de diverse subsidieverstrekkers moesten benaderd worden en vrijwilligers gemobiliseerd om hun steentje bij te dragen.

Nu is het zover en heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van Loo op 6 januari j.l. besloten dat de nieuwbouw van het NaoberLOOkaal in het buurtschap Loo door kan gaan. De gemeente Deventer heeft de omgevingsvergunning verleend, het financiële plaatje ziet er positief uit en er staat een grote groep met vrijwilligers klaar om de werkzaamheden aan te vangen.

Het huidige NaoberLOOkaal is inmiddels geheel ontruimd. De planning is dat het NaoberLOOkaal aan het einde van januari geheel afgebroken is, zodat wij in februari kunnen beginnen met het fundament van het nieuwe gebouw. Voor de volgende winter dient het nieuwe gebouw wind- en waterdicht te zijn. Daarna kunnen we beginnen met de interne afwerking.

In het voorjaar van 2022 hopen wij dat de eerste activiteiten weer in het nieuwe NaoberLOOkaal kunnen plaatsvinden en dat wij dit met een feestelijke opening kunnen vieren. Wilt u de ontwikkelingen blijven volgen, kijk dan ook eens op onze website www.naoberlookaal.nl.