COLMSCHATE – Buren in Colmschate-Zuid boeken deze week grote winst met de aanleg van hun groene daken: een beter binnenklimaat, toename van de biodiversiteit, opvang van fijnstof, een hoger rendement van de zonnepanelen en een langere levensduur van de dakbedekking. De kosten van dit project worden deels vergoed uit de subsidie KlimaatActief! van het waterschap Drents-Overijsselse Delta. De Ulebelt ondersteunt vanuit haar expertisecentrum duurzaamheid deze buren bij de opzet en de uitvoering van het project, in opdracht van de gemeente Deventer. Deze groene aanpassing levert verkoeling en biodiversiteit op voor de hele wijk, aldus Estella Franssen, projectmanager van de Ulebelt.

Waterschap Drents Overijsselse Delta geeft subsidie op projecten die wateroverlast of hitte tegengaan. Dat het klimaat verandert valt niet meer te ontkennen en daarom is het belangrijk dat we onze omgeving aanpassen. Hoosbuien zoals die tegenwoordig steeds vaker voorkomen, kan ons rioolstelsel niet aan. En als de riolering overstroomt, loopt het regenwater huizen en winkels in. Daarom willen we het schone regenwater niet meer via het riool wegleiden, maar opvangen in tuinen, parken én op groene daken. Door het regenwater daar te bufferen houden we ook de langere periodes van droogte beter vol.

Buren in Colmschate-Zuid zijn met de hulp van de Ulebelt al in 2019 voor het eerst bij elkaar gekomen. Na een workshop over het hoe en waarom van regenwater in de tuin, hebben ze regenpijpen afgekoppeld en tuinen watervriendelijker gemaakt. Vervolgens vroeg de Ulebelt voor deze bewoners een gezamenlijke subsidie aan bij het waterschap om ook hun daken met sedum en grassen te vergroenen.

De motivatie van buurtbewoner Vincent Volkers om het dak te vergroenen was in eerste instantie om de slaapkamer wat meer bij de tuin te trekken. “We kijken nu uit op sedum en kruiden in plaats van op een zwart dak,” aldus Vincent. “Daarbij zien we dat het voor het klimaat en de biodiversiteit vijf voor twaalf is. We wilden heel graag iets doen voor de bijtjes en als je je dan gaat verdiepen in groene daken zie je dat er nog veel meer voordelen zijn. Zo wordt je dakbedekking geen 80 maar 30 graden en gaat het zeker twee keer langer mee. Daarmee hebben we de kosten voor het groene dak er alweer uit.”