DIEPENVEEN – Binnenkort is het weer 4 mei  en herdenken we alle mensen die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog door het geweld zijn omgekomen. Net als vorig jaar zal het een beperkte ceremonie worden op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Roeterdsweg in Diepenveen, helaas zonder publiek.

Na het luiden van de klokken, een korte toespraak en het blazen van de taptoe volgen er om 20.00 uur de 2 minuten stilte. Daarna klinkt het Wilhelmus en wordt de krans van de Gemeente gelegd. Na het voorlezen van een gedicht worden er door de commissie leden bloemen gelegd. U wordt van harte uitgenodigd om in de loop van de dag of avond, met inachtneming van de Coronamaatregelen,  zelf bloemen neer te leggen.

Graag brengen wij de oproep van het Nationaal Comité 4 mei over, om de vlag de gehele dag halfstok te hangen, van zonsopgang tot zonsondergang. Op de begraafplaats wordt van de 4 mei ceremonie een video-opname gemaakt  die daarna te zien zal zijn op de website van dorpspleindiepenveen.nl. van zonsopgang tot zonsondergang van zonsopgang tot zonsondergang

De Commissie Herdenking 4 mei Diepenveen
Harco Jellema
Albert Tiebot
René Schurink
Mint Arends