DEVENTER – Eikenprocessierupsen kunnen zorgen voor jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Om overlast te beperken, startte de gemeente op 14 juni met het wegzuigen van de eikenprocessierups. Dit gebeurt op basis van meldingen. In het voorjaar heeft de gemeente op diverse locaties preventief bestreden om overlast en ongemak in de zomermaanden te verminderen.

De preventieve bestrijding was dit jaar op 3 juni klaar. Dit is een paar weken later dan eerdere jaren. Dit heeft ermee te maken dat de eikenprocessierups later uit is gekomen door het koude en natte weer. De start van het overlastseizoen wordt verwacht tussen half juni en eind juni, afhankelijk van de temperatuur.

Slim melden

U kunt zelf melding maken van nesten van eikenprocessierupsen. Dit kan via het meldsysteem www.deventer.nl/slimmelden. Eén dag nadat de melding is gedaan, wordt deze zichtbaar op de interactieve kaart. Medewerkers beoordelen de prioriteit van de melding en geven deze aan op de kaart. Als het nest is weggehaald, ziet u dat op de kaart.

Voorrang

Gevoelige plekken zoals speeltuinen, scholen, verzorgingstehuizen, winkelcentra en sportclubs behandelen we met voorrang. Op privéterrein haalt de gemeente de rupsen niet weg.

Voorkom overlast

Voorkom ongemak en raak rupsen en resten ervan niet aan. Zorg bij bezoek aan natuurgebieden voor een goede bedekking van hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Na aanraking met rupsen niet krabben of wrijven maar spoel de huid met water. Klachten verdwijnen meestal binnen twee weken.

Gezondheidsklachten

Bij gezondheidsklachten kunt u de site van de GGD raadplegen. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts, huisartsenpost of bel 112 bij snel toenemende benauwdheid en/of steeds dikker wordende oogleden, lippen en/of tong.  Dit kan wijzen op een ernstige allergische reactie.

Meer informatie

Meer informatie over de eikenprocessierups is te vinden op www.deventer.nl/eikenprocessierups.