DEVENTER – De demonstranten – zo’n vijftien bezorgde burgers – van Extinction Rebellion die op de broeierig-warme vrijdagmiddag voor de Rabobank in de Keizerstraat staan, winden er geen doekjes om. Hun boodschap:  de Rabobank heeft een groot aandeel in de stikstof-, klimaat- en biodiversiteitscrisis in Nederland. Op hun borden en affiches is het in alle toonaarden te lezen: Rabobank, stop met het financieren van de klimaatcrisis!

Deze aangekondigde actie heeft tot enige zenuwachtigheid geleid bij de medewerkers van het Deventer filiaal van de Rabobank. De politie is al voor aanvang van de demonstratie zichtbaar aanwezig.
Ook het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht is gebeld – een woordvoerder van de landelijke Rabobank is aanwezig om te zien ‘of het allemaal een beetje rustig verloopt’.

Een woordvoerder verduidelijkt in haar speech waarom de actiegroep demonstreert bij de Rabobank. “Omdat de Rabobank een grote vinger in de pap heeft. Zij geeft enorme subsidies weg aan de industriële landbouw.  Deze grootschalige landbouw voedt ons aan de ene kant, maar aan de andere kant vormt zij een grote bedreiging voor onze kinderen. Ons gangbare voedselsysteem is verantwoordelijk voor 26% van de broeikasgassen, ruim 1 kwart van alle broeikasgassen die door de landbouw veroorzaakt wordt. De gangbare landbouw zorgt daarnaast ook voor 61% van de stikstofuitstoot. En onder meer door ontbossing en het gebruik van pesticiden en kunstmest is Nederland al 85% van haar biodiversiteit kwijt, een wereldrecord. De Rabobank heeft deze inefficiënte, vervuilende industriële landbouw mede gecreëerd, en houdt haar in stand. De bank staat de overgang naar een duurzame, eerlijke en gezonde landbouw in de weg.”

Eisen
De eisen die Extinction Rebellion landelijk aan de Rabobank stelt, zijn helder: ‘Dat de bank verantwoordelijkheid neemt voor het aandeel van de industriële landbouw in de klimaat- en ecologische crisis. En dat zij haar middelen inzet om een eerlijke en rechtvaardige transitie naar een gezond landbouwsysteem te financieren.”

Geen uitspraken over beleid
De demonstranten scanderen hun boodschap over straat. ‘Rabobank is… GIFGROEN!’ ‘Wat willen wij? Biodiversiteit? Wanner willen we dat? Altijd!’ Na zo’n drie kwartier zit de demonstratie erop.
De woordvoerder van de Rabobank die vanuit het Utrechtse hoofdkantoor naar Deventer gekomen is om te zien wat Extinction Rebellion ging doen staat open voor een gesprek met de demonstranten. De boodschap van Extinction Rebellion is gehoord en zal in Utrecht bij de juiste personen terechtkomen. Uitspraken over het beleid van de Rabobank doet hij niet. Ook over zijn persoonlijke standpunt wil hij zich niet uitlaten. De actievoerders reageren dat ze hopen op een positieve reactie en vooral op radicaal ander beleid. En ze maken duidelijk: “Dit is het begin. De landbouwinvesteringen moeten echt radicaal anders. Zolang er geen verandering komt, zijn wij nog niet klaar met de Rabobank.”

XR Landbouw
De actie van XR Deventer e.o. is onderdeel van een landelijke campagne van XR Landbouw, de landbouwtak van de klimaatbeweging Extinction Rebellion.
Extinction Rebellion Landbouw breekt het ijs in de Nederlandse landbouw en zet zich in voor een landbouwsysteem dat geen broeikasgassen meer uitstoot maar opneemt en de biodiversiteit niet afbreekt maar versterkt. De actiegroep bestaat uit boeren, ondernemers en werknemers in de voedselketen, studenten en mensen met affiniteit voor de landbouw. Om verandering in het voedselsysteem teweeg te brengen voeren ze actie: altijd geweldloos en creatief, vaak burgerlijk ongehoorzaam.