DEVENTER – Vrijdagmiddag liepen leden van Extinction Rebellion Deventer en sympathisanten in een stemmige rouwstoet vanaf het station naar De Waag. Ze hielden onderweg een aantal speeches om aandacht te vragen voor de uit de hand lopende klimaatcrisis wereldwijd. Ze vroegen burgers, overheden en bedrijven om met zijn allen in actie te komen voor het te laat is.

Rouwstoet met stemmige muziek

Deventenaren van verschillende leeftijden, beroepen en wijken spraken hun zorgen en angsten uit tijdens verschillende korte speeches. Ze droegen een doodskist mee zodat duidelijk werd waarvoor zij door de stad liepen. Een violiste uit Deventer zorgden voor stemmige muziek waarmee duidelijk werd dat deze burgers echt diepe rouw en angst voelden. Om het compleet te maken hadden enkele deelnemers ook een rouwsluier aan.

“Overheid kom NU in actie!”

“Overheid, wacht niet tot dat het te laat is, kom nu in actie!” aldus de perswoordvoerder Paul Hendriksen. “Zonder actie nu hebben onze kinderen geen toekomst. Het uitgelekte rapport van het wereldwijde wetenschappelijke klimaatpanel IPCC stelt dat we afstevenen op onomkeerbare klimaatveranderingen. Zoals de bewoners van Canada nu merken waar de temperaturen het dagelijks leven ontregelen en erger nog hittedoden tot gevolg heeft. Overheden kunnen nu nog in actie komen om een overgang naar een duurzame levenswijze tot stand te brengen. Ook de gemeente Deventer.”

Kantelpunt duurzame levenswijze

Met het uiten van deze rouw en angst willen de deelnemers niets anders dan de overheid tot actie aanzetten. Ze geloven erin dat met snelle effectieve maatregelen er een overgang mogelijk is naar een duurzame levenswijze. Belangrijk hierbij is dat de burgers beslissen over wat er nodig, maar dat het mogelijk is staat voor hen vast stelt Paul Hendriksen. “Echt heel simpel is bijvoorbeeld de maatregel, lesgeven op scholen over de klimaatcrisis. Of subsidies afschaffen op fossiele brandstoffen om daarmee burgers, bedrijven en organisaties te helpen om duurzaam te worden.”

Opstand tegen uitsterving
De naam Extinction Rebellion laat zich letterlijk vertalen als: opstand tegen uitsterving. Deelnemers aan XR zijn te vinden in alle lagen van de bevolking. Zij eisen van de overheid adequate maatregelen tegen de klimaat- en ecologische crisis, conform wat de wetenschap al decennia lang aangeeft. Ruim 1 miljoen plant- en diersoorten staan op het punt van uitsterven door toedoen van de mens. Ook onze eigen voedselvoorziening komt daarmee in direct gevaar. De klimaatcrisis draagt daar in belangrijke mate aan bij.

XR Deventer & omstreken is een van de veertig lokale afdelingen van XR Nederland. De beweging werd in oktober afgelopen jaar door dagblad Trouw op nummer 4 geplaatst in de jaarlijks verschijnende Duurzame 100 ranglijst.

Drie eisen
Extinction Rebellion stelt in 75 landen drie eisen aan hun volksvertegenwoordiging:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.