SCHALKHAAR – De Nicolaasschool in Schalkhaar bestaat 100 jaar. In juli 1921 is de Nicolaasschool gesticht door het kerkbestuur van de Nicolaaskerk Schalkhaar. Na de 2e Wereldoorlog was het gebouw er slecht aan toe en moest het worden opgeknapt. Door de na-oorlogse geboortegolf ontstond een hectische tijd. Het gebouw bleek keer op keer te klein. Hierdoor was een nieuw gebouw gewenst. Tegelijkertijd werd het door wet- en regelgeving noodzakelijk om kerk- en schoolbestuur te scheiden.


Herman Sonnenberg dook in zijn archieven en stelde in verband met het
100-jarig bestaan van de RK Nicolaasschool filmbeelden samen.

In 1969 werd de Stichting Bestuur RK Scholen te Schalkhaar opgericht. Zij heeft zich ingezet voor de bouw van een nieuwe school. Deze werd op 20 juli 1974 geopend op de huidige locatie. In 1985 is de kleuterschool aan de basisschool toegevoegd. In de loop van de jaren steeg het leerlingen aantal waardoor de school diverse keren moest worden vergroot. Dit schooljaar beginnen we met ongeveer 440 kinderen in 17 groepen en 48 personeelsleden. In 2021 bestaat de Nicolaasschool 100 jaar. Dit zal groots worden gevierd. De Buitenschoolse Opvang is in 2003 gestart en vanaf die tijd gegroeid tot 7 groepen met 15 medewerkers. Samen met obs De Sleutel en Peuteropvang ‘Spring in ’t Veld’ wordt vorm gegeven aan de Stichting Kindcentrum Schalkhaar, waarbij kinderen na school een aanbod krijgen om deel te nemen aan activiteiten op sport en spelgebied of kunst en cultuur onder de noemer brede school.