BATHMEN – Het bleef een tijdlang spannend, maar de vergunning is binnen: de 32 ste Bathmense Kunstmarkt kan doorgaan op 4 september! Mieke Berends, coördinator van de Kunstmarktcommissie van de Bathmense Beeldende Kunst Kring (=BBKK) is driftig bezig met onder andere Monique Nuwenhof, lid van dezelfde commissie, de vele laatste eindjes aan elkaar te knopen. Mieke Berends: ,,Het was toch nog een hele logistieke puzzel om voor
100 % rekening te houden met de beperkingen door Covid, zoals de gemeente die voorschrijft.

Wij hebben dan natuurlijk nog het voordeel dat onze Kunstmarkt voor 90 % buiten plaats vindt en dat we in principe over veel ruimte kunnen beschikken op de Brink en in en rond de Dorpskerk. We gaan wel extra ruimte toevoegen door bij voorbeeld ook van de zaal van Café De Brink en de tuin van bakkerij Nollen als expositieruimte gebruik te gaan maken.’’ Monique Nuwenhof vult aan: ,,Daardoor kunnen we in plaats van 5 rijen kramen op de Brink nu uit met 3 rijen kramen op de Brink, daardoor veel meer afstand creëren en toch weer in totaal rond de 80 kramen met allerlei vormen van kunst neerzetten zoals in andere jaren. Om alles in goede banen te leiden hebben we wel veel meer vrijwilligers nodig dan anders maar gelukkig wilde onder andere een team handbalsters van ABS graag meewerken.’’

De Kunstmarkt is de eerste kunstmarkt in de wijde omgeving die weer plaats vindt.
Mieke Berends: ,,Ik heb veel kunstenaars aan de lijn gehad die opgetogen waren dat ze hun werk eindelijk weer eens goed kunnen laten zien. We konden kritisch zijn op de kunstenaars die we de kans willen geven te exposeren en zo zullen er maar liefst zo’n 30 kunstenaars zijn die voor het eerst bij ons kun kunstwerken laten zien. We zorgen natuurlijk weer voor een goede mix van de diverse kunstvormen, maar opvallend was wel het vrij grote aanbod van makers van sieraden die dan vaak weer de Vakschool Schoonhoven gedaan hadden.’’

Op de website van de Kunstmarkt Bathmen www.kunstmarktbathmen.nl is heel veel informatie te vinden, zoals bij voorbeeld alle deelnemende kunstenaars met een link naar hun eigen website. Monique Nuwenhof: ,,Ik wil even een paar bijzondere stands noemen. Zo zullen er verschillende stands aanwezig zijn waarop demonstraties plaats vinden. Op een aparte stand voor activiteiten voor kinderen zullen de Bathmense tieners Pam en Mauk Fessl kinderen helpen iets moois van speksteen te maken. Een bijzondere stand is zeker ook de In Memoriam-stand met kunst van glas en keramiek ter nagedachtenis aan de Bathmense kunstenares Wilma Meijerink, die onlangs plotseling is overleden. Deze stand zal worden bemand door oud-cursisten van Wilma.’’

Ook dit jaar zorgt de organisatie voor passende omlijsting met muziek. ’s Morgens zal de muziekgroep Friday Morning Sessions, bestaande uit 2 muzikanten met hun gitaar en blaasinstrumenten de kunstmarkt opvrolijken en het jazzcombo Take 3 zal ’s middags in de muziekkoepel die taak overnemen. Daarnaast zal de beiaardier van de Dorpskerk vanuit zijn toren regelmatig zijn heldere tonen over de markt uitstrooien. In het nabijgelegen Cultuurhuus Braakhekke zal ook nog eens om 11.00 uur die ochtend een expositie van 2 Bathmense kunstenaars worden geopend. Mieke Berends: ,,Bathmen verandert op 4 september dus weer eens in één grote etalage vol kunst. En het mooie is dat de diverse horecagelegenheden met hun terrassen rondom de Brink de Kunstmarkt altijd ook nog eens tot een gezellige happening maken.’’ www.kunstmarktbathmen.nl

Door Evert van de Weg