DEVENTER – De fractie van Deventer Sociaal werkt constructief aan een sociaal Deventer en vindt het belangrijk om te investeren in mens, dier en natuur. De partij maakt zich hard voor een samenleving waarin iedereen wordt gehoord. De fractie van Deventer Sociaal bestaat uit één raadslid en vier raadsopvolgers.

In 2018 verscheen Deventer Sociaal voor het eerst met één zetel in de Deventer gemeenteraad. Lijsttrekker Kitty Schmidt-Versteeg is sindsdien het gezicht van de partij: toegewijd, loyaal, gedreven, eigenwijs en sociaal in hart en nieren. Kitty en haar fractie zagen in Deventer op veel vlakken dingen gebeuren waar ze het niet mee eens waren: “De afbraak van sociale voorzieningen, de politiek die zich steeds verder terugtrok en de inwoners opzadelde met allerlei taken met het excuus dat iedereen zelfredzaam moest worden. Om die redenen zet onze fractie zich vol toewijding in in de lokale politiek, met als hoofddoel een sociaal en menselijk beleid in Deventer.”

In de gemeenteraad staat Deventer Sociaal dicht bij de mensen en maakt met eigen voorstellen direct een verschil voor de inwoners. “Onze fractie maakte zich de afgelopen vier jaar hard voor onder meer de woonproblematiek, dak- en thuislozen, zwerfjongeren, leefbare wijken, dierenwelzijn, jeugd- en jongerenwerk, cultuur – waaronder huisvesting Burgerweeshuis, bomenkap en groenonderhoud, windenergie en de urgente klimaatsituatie in het algemeen. De afgelopen vier jaar heeft Deventer Sociaal zich ontpopt als de ‘Sociale Waakhond’ in de gemeente Deventer.”

Kitty, tot slot: “Vindt u ook dat het nodig is dat er een Sociale Waakhond blijft in de gemeenteraad van Deventer? Dat er een sociale fractie nodig is die de strijd aangaat op de plek waar de besluiten genomen worden? Stem dan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart op Deventer Sociaal.” Meer informatie is te vinden op www.deventer-sociaal.nl. Voor een vrijblijvend gesprek met de fractie of het bestuur kan men contact opnemen via e-mail: info@deventer-sociaal.nl.