BATHMEN – De fractie van CDA Deventer in de gemeenteraad van Deventer heeft vernomen dat de Bathmense Krant het momenteel zo financieel zwaar heeft dat het voortbestaan van de krant in gevaar is gekomen. Er wordt te weinig geadverteerd door lokale ondernemers, mogelijk het gevolg van de coronacrisis.