Toen ik op mijn 13de voor de eerste keer met mijn ouders in Deventer was voor een korte vakantie wist ik dat ik later in deze prachtige stad wilde wonen. Op mijn 17de ben ik naar Deventer verhuist voor de studie archeologie. Tegenwoordig ben ik ondernemer in Deventer en wil ik als kandidaatsraadslid iets terug geven aan de stad die mij zoveel heeft gegeven

De gemeentepolitiek staat de komende jaren voor grote opgave, opgave die we alleen samen kunnen bereiken. Om de problemen van nu op te lossen hebben we iedereen nodig. Als kandidaatsraadslid wil ik mij inzetten om het democratisch proces te vergroten en inwoners meer zeggenschap en inspraak te geven op de lopende dossiers.