DEVENTER – Na de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart zal de gemeenteraad van Deventer uit 39 leden bestaan en velen van hen zullen voor de eerste keer geïnstalleerd worden als raadslid. Van gemeenteraadsleden wordt veel verwacht op diverse terreinen en veelal zullen zij zich moeten verdiepen in vraagstukken om een afgewogen oordeel te kunnen geven. Van hen mag niet verwacht worden dat zij specialist zullen zijn op alle terreinen. Daarom heeft CDA-Kandidaat raadslid Marcel Evers het idee opgevat om de leden van de komende gemeenteraad te helpen meer inzicht te krijgen in de wereld van de MKB-bedrijven.

Hij neemt het initiatief, samen met het Ondernemershuis en MKB-afdeling Deventer, om de 39 nieuwe raadsleden in de eerste 100 dagen allemaal een halve dag stage aan te bieden bij een (mkb) ondernemer. Marcel denkt dat daarmee meer kennis en inzicht wordt verkregen over het reilen en zeilen van een MKB-bedrijf en de daarbij behorende kansen en valkuilen. “Je hoeft niet ondernemer te zijn als raadslid om de problematiek van ondernemers te snappen maar met een dergelijke stage krijg je wel meer inzicht en daarmee begrip voor ondernemers”, zegt Marcel Evers. Hij werkt bij INretail, de branchevereniging voor winkeliers waar hij een actieve bijdrage levert om ondernemers te helpen ondernemen. Landelijk helpt hij gemeenten en ondernemersverenigingen om te werken aan gezonde winkelstraten.

Hij lanceerde zijn idee tijdens het dinsdag gehouden debat ‘Ondernemend Deventer’ dat door de Ondernemerskoepel MKB in de Gasfabriek werd georganiseerd