DEVENTER – Van oorlogsgebied naar een klaslokaal in Nederland: ons onderwijs trotseert vele nieuwe uitdagingen en onzekerheden. De Internationale schakelklas (ISK) aan de Zwaluwenburg in Colmschate heeft een landelijke voorbeeldfunctie in de opvang aan Oekraïners.

 “Onze scholenkoepel het Carmelcollege adviseerde om ‘groot te denken’, wat beter werkt dan te klein opstarten. Door de welwillendheid van burgers, bedrijven, organisaties en vooral de gemeente, kregen we snel alles draaiend. Het enige gebrek is personeel dat een klas wil en kan draaien, want net als in het reguliere onderwijs is ook hier een lerarentekort. Vanwege het succes komen er mails en telefoontjes uit het hele land”, vertelt Fura Grol, coördinator ISK van het Etty Hillesum Lyceum (rechts op foto).

Veel Oekraïense vluchtelingenkinderen zijn voor het eerst in een ander land. Ze moesten heel plotseling alles en iedereen achterlaten, vaak ook hun vaders. Grol: “Belangrijk is dat de kinderen bijeen zijn op een veilige plek waar ze gewoon kind kunnen zijn en even de zorgen en akelige herinneringen vergeten. Je ziet weer een lach op hun gezichten.” Ze stelt dat velen graag weer naar school wilden, bijvoorbeeld door de afleiding.

Traumasensitief

Op een ISK komt elk kind uit een oorlogsgebied. “Mensen denken vaak dat ze traumatisch gedrag vertonen, maar deze kinderen zitten juist vaak in de overlevingsstand en zijn opvallend veerkrachtig. Wel bieden we traumasensitief onderwijs, waardoor je goed kijkt naar de kinderen, je aanpast en zorgt voor een dagstructuur in een veilige omgeving”, verklaart Grol.

Ze bevestigt dat de Oekraïners net als Nederlandse scholieren in coronatijd merkten hoe belangrijk het is om met andere jongeren naar school te gaan en samen te zijn. “Na de allereerste schooldag hoorden we dat ze zich zo welkom voelden. Ze waren ook blij thuisgekomen omdat ze het leuk hadden gevonden, en dat zeggen ze nog steeds.”

Luchtalarm

Het ISK kon in de allereerste week ‘oefenen’ met drie leerlingen, afkomstig uit drie gastgezinnen. “Er is digitaal onderwijs via de staat en ook Oekraïense scholen proberen hun online lesaanbod voort te zetten. We maakten al mee dat lessen zomaar kunnen wegvallen als de docenten daar vanwege een luchtalarm de schuilkelder in moeten. Zoiets komt wel heel erg ‘binnen’ in de klas.“

“We hebben twee Oekraïners aangenomen, want niet alle kinderen spreken Engels en sommigen kennen alleen het cyrillisch schrift. Ze zijn vaak gericht op terugkeer en we proberen daarom eventuele achterstanden te voorkomen.”