DEVENTER – Op 2, 3 en 4 juni is er weer een Filosofie Driedaagse onder leiding van Petra Bolhuis. De filosofie is liefde voor kennis en wijsheid. Veel filosofie van vandaag de dag probeert aan te sluiten bij problemen rond kennis en waarheid. Maar zoals Kant al aangaf gaat het in de filosofie om de mens. Dan schiet alleen bezig zijn met kennis tekort. Vaak zijn menselijke problemen concrete existentiële problemen. We zoeken troost voor die concrete vormen van lijden aan het bestaan als mens.

Ignatieff schreef een boek met voorbeelden van troost door filosofen. Deze tekst wordt als basis gebruikt tijdens de drie daagse. Ook komt Yalom aan de orde over sterfelijkheid en doodsangst. En we gaan in op Rilke aan de hand van Oegema. Hij ziet Rilke als leermeester in de existentiële weg die we allemaal afleggen.

De Driedaagse staat onder leiding van filosofe Petra Bolhuis. Zij ziet dat de filosofie is in deze tijd teruggekeerd is bij haar wortels. In de klassieke wereld waar de wortels van de westerse filosofie liggen was filosofie het praten met elkaar van (vrije) mannen over het goede leven. Die kleine groep elite kon zich vrijmaken van nut en noodzaak en kon zich daarom bezig gaan houden met het goede leven. Vandaag de dag zijn we allemaal, tenminste delen van ons leven in diezelfde vrije positie en lopen we dus ook aan tegen vragen die daar in de klassieke tijd voor het eerst gesteld werden; wat is de plek van de mens in het geheel, waar worden we gelukkig van, wat zouden we moeten doen met onze talenten?

Wilt u meedoen? U kunt zich opgeven via onze website: www.ettyhillesumcentrum.nl