DEVENTER – Terrassen op de Brink krijgen blijvend meer ruimte. De looppaden tussen het gevelterras en het pleinterras kunnen in veel gevallen als terras worden gebruikt.

En door de nieuwe lintopstelling van de markt hoeven de meeste terrassen niet meer teruggezet te worden op de marktdagen (vrijdag en zaterdag). Dat heeft het college deze week besloten.

Wethouder Thomas Walder: “De extra ruimte voor terrassen op de Brink geeft horecabedrijven de mogelijkheid extra omzet te genereren na de moeilijke coronajaren. Ruimere terrassen dragen in de beleving van veel bewoners en bezoekers bij aan een gezelliger en levendiger plein. De markt heeft gekozen voor de nieuwe lintopstelling. Dat is mooi, hierdoor komt er meer wisselwerking tussen markt en horeca.”

Vergroten terrassen Brink

Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Deventer heeft de gemeente in april 2022 verzocht de terrassen op de Brink te vergroten. Daarnaast heeft de marktcommissie aangegeven de nieuwe lintopstelling van de markt een succes te vinden. Dat blijkt ook uit een enquête onder marktkooplieden.

Voorkant terrassen

Aan de voorkant moeten de terrassen op de Brink terug naar de ‘oude situatie’ – de situatie vóór corona.  Een verzoek van KHN om aan de voorkant van de terrassen een meter extra ook blijvend te mogen blijven gebruiken wijst het college af. Op de Brink moet ook ruimte zijn voor andere activiteiten dan horeca.

Walder: “Het middengedeelte van de Brink is schaarse ruimte waar veel partijen een claim op leggen. In overleg met álle partijen hebben we een oplossing gevonden die voor iedereen goed werkbaar is.”

Lintopstelling markt

Nu de markt heeft gekozen voor een lintopstelling, wordt hiervoor een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Op de Kop van de Brink heeft de markt wat meer ruimte nodig. En voor de 3 biologische kramen op de zaterdagmarkt wordt een passende plek gezocht.

Terras langs de Waag

Horecabedrijf Zus heeft de gemeente verzocht het terras langs De Waag blijvend te mogen exploiteren. Het college legt een verzoek voor aan de Planadviesraad (PAR) om het terras voor een periode van 6 maanden, tijdens het terrassenseizoen, te blijven gebruiken. Na het uitbrengen van het advies door de PAR neemt het college hier een besluit over.

Tot die tijd mag het terras worden geëxploiteerd door de horecabedrijven die hier momenteel ook gebruik van maken.

Gebruik extra terrasruimte

De extra terrasruimte mag worden gebruikt zodra de Zomerkermis is afgelopen. De horecabedrijven moeten hiervoor hun terrasvergunning laten wijzigen. Dan wordt beoordeeld of de vergroting ook daadwerkelijk mogelijk is. Dit blijft maatwerk.

Als voorwaarde geldt dat met het verwijderen van de looppaden de veiligheid niet in het gedrang mag komen. Ook een goede bereikbaarheid van (boven)woningen en winkels is een vereiste. Verder mag het functioneren van de markt niet worden belemmerd. Op de kop van de Brink is bijvoorbeeld extra ruimte nodig voor de opstelling van de markt. Het plein is hier smaller. Hier is geen ruimte voor vergroting van de terrassen.

Andere terrassen in de gemeente 

Naast de Brink heeft de gemeente veel meer horecabedrijven met terrassen. Het Grote Kerkhof is vernieuwd, waardoor er al meer terrasruimte is. Voor alle overige horecabedrijven in de gemeente Deventer geldt: als horecabedrijven kansen zien hun terras uit te breiden, treed in overleg met de gemeente. Per geval wordt dan bekeken wat er mogelijk is. Als er kansen zijn, kan een nieuwe terrasvergunning worden aangevraagd.