DIEPENVEEN – Op vrijdag 1 juli zijn ouders, verzorgers, dorpsgenoten en andere belangstellenden van harte welkom op OBS Slingerbos in Diepenveen voor een feestelijke heropening van de school. Om 14.15 uur knippen we officieel het lint door en openen wij vol trots onze deuren om iedereen te laten zien in wat voor mooie omgeving we na de renovatie mogen leren en werken!

Onderwijsvernieuwingen

De afgelopen jaren heeft OBS Slingerbos op het gebied van onderwijs flink wat vernieuwingen doorgevoerd. Er is enorm ingezet op het aanbieden van 21ste eeuwse vaardigheden (zoals kritisch denken, samenwerken, creativiteit) aan de kinderen via onder andere de lesmethode BLINK. In de ochtenden biedt de school als vanouds via een instructiemodel de kinderen stof aan in rekenen, taal en lezen. In de middagen heeft het lesgeven een ander karakter gekregen: door middel van thematisch onderwijs werken de kinderen geïntegreerd aan de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis) en aan de expressieve vakken. Ontdekkend leren staat hierin centraal: wat weet ik al van dit thema en wat wil ik nog leren? Hoe doe ik dat onderzoek? Met wie werk ik samen? Zonder dat de basiskennis uit het oog wordt verloren want alle kerndoelen worden uiteraard behaald. Directeur meester Steven vertelt: “Het geeft de kinderen veel meer het gevoel dat ze invloed hebben op hun eigen ontwikkelingsproces, op hun eigen manier van leren, en het geeft een extra boost aan hun zelfstandigheid.”

Ook de leermiddelen zijn aangepast op de nieuwe onderwijsmethode. In de afgelopen jaren is volop geïnvesteerd in chromebooks en digitaal adaptieve onderwijsprogramma’s waarmee de kinderen naast elkaar op hun eigen niveau werken. Er was al een goed gevulde bibliotheek met leesboeken, maar er is nu ook een voorraadkast met een gevarieerd aanbod aan verrijkingsmateriaal: spellen, programmeersets, extra leerstof met betrekking tot ruimtelijk inzicht en teksten. Niet alleen voor de (hoog-) begaafden, maar juist ook voor kinderen die op een bepaald vlak excelleren en daar de uitdaging in zoeken.

Nieuwe inrichting

Op deze nieuwe manier van onderwijs sluiten de ruimtes in de school door de verbouwing nu ook optimaal aan. Kinderen werken in de klas, maar mogen ook de nieuwe leerpleinen gebruiken. Er zijn allerlei verrijkingen toegevoegd: in de nieuwe keuken wordt gekookt met kinderen; ook binnen wordt tegenwoordig aan bewegend leren gedaan met de “active floor” (buiten werd al gebruik gemaakt van de Beweegwijs methode); het onderwijs in programmeren en logisch redeneren kreeg boost met behulp van de B-bots en de 3D printer en er is een creatief atelier en een leeshoek toegevoegd aan de inrichting.

Directeur meester Steven ziet de renovatie en wat deze heeft opgeleverd echt als het toefje slagroom op de missie en visie van de school. De gereedschapskist van vaardigheden die we de kinderen willen meegeven, krijgt in deze nieuwe inrichting alle kans. “We hebben van niks in deze verbouwing spijt! Er is geen aparte lerarenkamer meer, er is meer openheid, en dat willen we ook  uitstralen met de school: dat de leerkrachten tussen de kinderen zijn en niet apart, ook de directeur zit overal en nergens.”

Renovatie

Toen bleek dat het schoolgebouw aan groot onderhoud toe was, greep de school de geplande renovatie met beide handen aan om de inrichting van de school zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij alle onderwijsvernieuwingen. Twee jaar lang heeft een deel van het team van OBS Slingerbos samen met de architect meegedacht in de Renovatiewerkgroep. Daarnaast heeft Ruimtevrouwen voor een prachtige aankleding van de binnenkant gezorgd en natuurlijk hebben ook de kinderen meegedacht en via maquettes hun wensen ingediend. OBS Slingerbos is Zinder (het bestuur, voorheen genaamd OPOD) en in het bijzonder bestuurder Y. de Haas enorm dankbaar voor de maximale bovenschoolse medewerking.

 

Als laatste ook alle dank aan de Ouderraad, die een flink deel van de herinrichting vanuit de ouderbijdrage heeft bekostigd.

Feestelijke heropening

Iedereen, zowel de leerlingen als de leerkrachten, is enorm trots op hoe de school er nu uitziet. Meester Steven: “Onze droom is uitgekomen. De inrichting van de school past nu bij het onderwijs dat we willen aanbieden. En het verhaal slaat aan, komend seizoen start de school met vier kleutergroepen terwijl dat er vier jaar geleden nog twee waren. Hoe mooi is dat!” Om de opening extra feestelijk te maken heeft de school met alle kinderen een lipdub opgenomen die bij de officiële opening onthuld gaat worden.

Kom dus vooral kijken! Ouders zijn vanaf 12.30 uur welkom in de school om de kinderen aan het werk te zien. Voor alle overige belangstellenden is het programma als volgt:

14.15 – 14.30 uur

Officiële opening op het grote plein / toespraak meester Steven / Lipdub gaat “de lucht in” / lintje knippen

14.30 – 17.00 uur

Belangstellenden (ouders, opa’s, oma’s, dorpsgenoten enz.) kunnen binnen een kijkje nemen en/of borrelen+hapjes op het grote plein nuttigen, met live muziek