DEVENTER – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om vanaf 19 juli voor drie weken opvang te bieden aan maximaal 135 asielzoekers. Zij verblijven die weken in het pand aan de Singel 9, dat momenteel toch al geschikt wordt gemaakt voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Vanwege de aanhoudende capaciteitsproblemen rond de opvang van asielzoekers, heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen. Onder meer de tijdelijke opschaling van crisisnoodopvang met 225 opvangplekken per veiligheidsregio. De Veiligheidsregio IJsselland biedt van 1 juli tot 1 oktober opvang aan 225 asielzoekers, waarvan 135 in Deventer gedurende drie weken.

De eigenaar van het pand Singel 9, dat op dit moment gereed wordt gemaakt voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen, heeft ingestemd met de tijdelijke opvang. De toestroom van Oekraïense vluchtelingen is nu zodanig beheersbaar, dat het pand tijdelijk kan worden ingezet voor de urgentere opvang van asielzoekers.

Na de tijdelijke opvang van asielzoekers is de locatie beschikbaar voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Buurtbewoners, bedrijven en ondernemers in de directe omgeving en andere instanties zijn door de gemeente geïnformeerd.