De stikstofcrisis is nog steeds niet opgelost. Ondanks de grote impact die velen ondervinden, zijn er nog genoeg onbeantwoorde vragen. Het is belangrijk dat we daar met elkaar over in gesprek gaan. Daarom organiseren de SGP van Deventer en Voorst op 21 november 2022 een avond over de stikstofcrisis voor alle geïnteresseerden uit de omgeving.

Er zal een lezing worden gehouden door G.H. ten Bolscher, de gedeputeerde van Overijssel die hier als portefeuillehouder bij betrokken is. Ook zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen en hopen we met elkaar en met de gedeputeerde in gesprek te gaan. De avond wordt gehouden in de Deventer Buitensociëteit op de Worp (Twelloseweg 1-A, 7439 AS Steenenkamer). Vanaf 19.00 staat de koffie klaar en om 19.30 is de aanvang. Iedereen is welkom om te komen!