DEVENTER – In de afgelopen 50 jaren hebben zich veel mensen ingezet om het Deventer Carnaval vorm te geven, waarbij vooral de Dagelijks Bestuursleden van het FDC en voorgaande Stichtingen, Stadsvorsten en Stadsadjudanten zich persoonlijk hebben ingezet om ons feest een eigen gezicht te geven.

Helaas zijn de meeste Vorsten en Stadsadjudanten verbonden met het op dat moment bestaande bestuur, dat op haar beurt door de op dat moment bestaande sociale carnavalsstructuren wordt gedragen. In de afgelopen 50 jaren hebben er zich diverse omwentelingen plaatsgevonden en om plaats te maken voor nieuwe ideeën om vervolgens het wiel opnieuw uit te vinden en de oude wijn in nieuwe zakken te gieten.

Dit is in het verenigingsleven een normaal proces, omdat generaties elkaar opvolgen en inzichten in het verloop van de tijd zich veranderen. Hierdoor worden telkens oude banden tussen groepen verbroken, spelen generatiekloven op en geraken veel oud-bestuurders/vorsten etc daardoor in de vergetelheid. Hierdoor verbreekt voor hen de animo om deel te nemen aan het Deventer Carnaval en gaat veel kennis, ervaring en traditie verloren.

Daarom hebben een aantal Stadvorsten het idee opgevat om deze groep carnavalisten “Olde Stokvis” te noemen en om voor hen de deelname aan het Deventer carnaval te stimuleren een stichting opgericht. In onze stichting gaan wij de namen van de diverse veteranen opschrijven en stellen wij hen in de gelegenheid om hun eigen geschiedenis en kennis bij onze stichting onder te brengen. Dit zal waarschijnlijk gaan plaatsvinden in de vorm van een website, die voor iedereen toegankelijk is en door de Veteranen als een soort Wikipedia zelfstandig te onderhouden is.

Een Olde Stokvis wordt door ons vooralsnog erkend als hij/zij tenminste 2 jaren als DB binnen het FDC of voorgaande stichtingen zitting heeft genomen, Stadsprins of Stadsvorst is geweest. Of deze criteria worden uitgebreid en welke erbij komen is op dit moment nog niet bekend.

Wij gaan belangen desgevraagd behartigen, waarbij voorlopig wordt gedacht aan het elkaar informeren van voor hen relevante activiteiten en kunnen desgevraagd voor hen naar de verenigingen toe de spreekbuis gaan vormen door deelname aan het FDC. (net als Stichting Deurdweilers) Hierdoor ontstaat de vrijblijvende mogelijkheid voor elke aangesloten vereniging om kennis te putten uit de onder onze vleugels schat aan ervaring.