DIEPENVEEN – Iedere vierde zondag van de maand is er een koorvesper in de kloosterkerk van Nieuw Sion. Een koorvesper is een viering volgens de kloostertraditie van de vespers, maar dan grotendeels gezongen door een koor. Magna Musica bestaat uit 8-12 zangers en staat bekend door zijn prachtige vertolking van koormuziek. Solisten in deze vesper zijn Joalien van den Houten en Paul Benders. Op deze eerste Adventszondag wordt met name muziek uit de Engelse Renaissance gezongen.

Locatie: Kloosterkerk Nieuw Sion, Vulikerweg 6, Diepenveen. 27 november 18.00 (deur open 17.30). Zie ook www.nieuwsion.nl onder programma’s. De toegang is vrij.