DEVENTER – De Stichting Veteranen Deventer (SVD) organiseert, tijdens het Veteranencafé Happerij Tapperij De Expeditie te Deventer op dinsdag 20 december 2022, een lezing die gegeven wordt door Henk van Baalen. Henk is stadsgids in de Deventer binnenstad en ook schreef hij een aantal boeken zoals onder andere: ‘De Boreel, van kazerne tot inspiratiebron’ en ‘Joods leven, Deventer & Omstreken’.

Henk van Baalen
Ruim veertig publicaties verschenen van zijn hand, zoals diverse verhalenbundels en fotoboeken over Oud Deventer, publicaties over de geschiedenis van de Joodse gemeente, over de Deventer schilders, over de geschiedenis van de Rabobank en over de bijzondere plekjes in Deventer. Hij schreef ook, met andere auteurs, een aantal cultuurhistorische werken.

Lezing Deventer in de Tweede Wereldoorlog
De SVD heeft Henk van Baalen gevraagd om, tijdens het Veteranencafé in Happerij Tapperij De Expeditie, wat te vertellen over Deventer tijdens de oorlogsjaren.
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert de SVD een Veteranencafé in Happerij Tapperij De Expeditie. Nu leek het Niels van Bockel (voorzitter van de SVD) leuk en informatief om een educatieve lezing te laten plaatsvinden in het Veteranencafé. Een lezing voor alle veteranen, thuisfront én belangstellenden.
‘’Wij vinden het heel gaaf dat Henk bij ons wat wil komen vertellen over de donkere dagen uit de geschiedenis en wat zich dan vooral in Deventer afspeelde. Daarom willen wij ook iedereen (dus niet alleen veteranen) van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn”.

Eindejaarsevenement
Elk jaar organiseert de SVD een eindejaarsevenement zoals een kerstborrel of een samenhorigheidsdiner. Dit jaar organiseren zij, in samenwerking met restaurant Happerij Tapperij De Expeditie, een stamppottenbuffet voor veteranen en partners. ‘’Veteranen en hun partners kunnen zich hiervoor (tot en met donderdag 15 december 2022) opgeven via: voorzitter@stichtingveteranendeventer.nl. Aansluitend aan het buffet zal de lezing van Henk van Baalen plaatsvinden. Hierdoor hopen wij ook niet-veteranen en overige geïnteresseerden kennis te laten maken met het Veteranencafé in Happerij Tapperij De Expeditie, om zo te laten zien dat wij ook evenementen organiseren voor eenieder’’, aldus Niels van Bockel.