DEVENTER – Woningeigenaren met onvoldoende inkomen of vermogen kunnen bij de gemeente een lening afsluiten voor het laten saneren van hun asbestdaken en -gevels en het laten maken van een nieuw dak. Ook voor de verduurzaming daarvan, zoals dakisolatie, zonnepanelen of de aanleg van een “groen dak” kunnen zij dan geld lenen.

Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad. Met de lening wil het college van burgemeester en wethouders asbestsanering voor iedereen mogelijk maken. Ook wordt verspreiding van asbest in het milieu voorkomen, dat beperkt risico’s voor de gezondheid.

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan leningen voor woningeigenaren die onvoldoende inkomen of vermogen hebben om geholpen te kunnen worden door een bank. De rijksoverheid en de provincie financieren de leningen en dragen het risico dat een lening niet helemaal kan worden terugbetaald.

Rente en aflossing

Bij de aanvraag wordt gekeken naar de financiële draagkracht en of er geen andere financieringsoplossing mogelijk is. De rente staat vast op 1%. De eerste 3 jaar hoeft geen rente en aflossing te worden betaald. Daarna wordt periodiek beoordeeld of en hoeveel rente en/of aflossing de aanvrager kan betalen. De hele lening moet zijn afgelost na de looptijd van 30 jaar.

Voor mensen van 58 jaar of ouder die overwaarde in hun woning hebben die ze nu niet kunnen verzilveren geldt dat zij een lening krijgen die wordt afgelost na verkoop van de woning of het overlijden van de langstlevende. Zij kunnen ervoor kiezen marktrente te betalen of de totale rente af te lossen aan het einde van de looptijd.

Aanvragen kan via de website van de gemeente Deventer nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met deze regeling.