DEVENTER – Op vrijdagmiddag 24 februari organiseert Deventer Huisgenoten, netwerk van 50plussers, een themabijeenkomst over de ecologische voetafdruk onder leiding van Huisgenoot Maarten van Rootselaar.

De ecologische voetafdruk gaat niet over de schoenmaat, maar over hoeveel oppervlak van de aarde we gebruiken voor al onze consumpties. Dit maakt op een eenvoudige manier zichtbaar hoeveel grond en water er nodig is om alles wat we gebruiken voort te brengen en om alle CO2 uitstoot te compenseren.

Op dit moment staat de opwarming van de aarde volop in de aandacht, maar het voelt als te groot en te complex om daar als individu iets aan te doen. Juist nu biedt de ecologische voetafdruk inzicht in ons verbruik. Daar waar we zelf kunnen consuminderen, zijn het kleine maar nuttige stappen. Onze verhouding tot de aarde vraagt aandacht: wij zijn niet heer en meester over wat de aarde biedt, maar er diep mee verbonden en van afhankelijk.

Over deze onderwerpen gaan we met elkaar in gesprek. Hoe staan we er zelf in? Wat geven wij door aan een volgende generatie? Wat kunnen we persoonlijk en maatschappelijk betekenen om in evenwicht te leven met wat de aarde ons biedt?

Vrijdag 24 februari om 14.00 uur in de ontmoetingsruimte van Thomas Wildey, J.P. Thijsseweg 100. (ingang rechtsachter). Toegang: vrije bijdrage, consumpties € 1,25 voor eigen rekening. Aanmelden uiterlijk 22 februari op info@deventerhuisgenoten.nl. Informatie over deze bijeenkomst of over de vereniging Deventer Huisgenoten op 06 – 51435595.