DEVENTER –  In de Broederenkerk in Deventer hangen prachtig geschilderde kruiswegstaties. Zij tonen de lijdensweg van Jezus. Op weg naar de Goede Week en Pasen wordt op alle vrijdagen in maart om 15.00 uur de kruisweg gebeden. Bij de 14 mooie staties wordt het lijden en sterven van Jezus overwogen alsook het lijden in onze wereld van nu.  Iedereen is welkom om mee te bidden.