DEVENTER – Het afgelopen jaar ziet de de gemeente Deventer opnieuw een daling van de verschillende vormen van criminaliteit in Deventer. Er is winst geboekt, maar niet overal. Na een sterke stijging van digitale fraude, zien we daar nu een forse daling. Dat blijkt uit de politiecijfers over 2022.

Waar criminaliteit toeneemt, lijkt veelal een relatie met het weer opengaan van winkels, horeca en de toename van mobiliteit. De overlast door personen met verward gedrag en jongerenoverlast lijken af te nemen.

Digitale criminaliteit 

Vriend-in-Nood Fraude, WhatsApp fraude en fraude op digitale handelsplaatsen zijn voorbeelden van digitale criminaliteit. Die bleef in Nederland stabiel maar is in Deventer fors gedaald. Toch komt het helaas nog vaak voor. Teamchef politie Eren Balanan: “Burgers kunnen ons hierbij helpen door verdachte situaties te melden of aangifte te doen als zij slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit.” Op de website veilig internetten staan tips voor veilig online inkopen doen.

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken bleef redelijk stabiel, terwijl landelijk een lichte stijging (3 procent) zichtbaar is.

Fietsendiefstal

Het aantal fietsendiefstallen is ook in Deventer flink toegenomen. De plotselinge lijn omhoog in Deventer loopt parallel met de stijging die ook in de rest van het land te zien is

Overlast en jeugd

Er was het afgelopen jaar minder overlast door jeugd. De mogelijke reden daarvoor is dat de horeca weer open is na de coronamaatregelen. Ook de overlast door vuurwerk nam af.