DEVENTER – De gemeenteraad vindt contact met bewoners belangrijk. Samen zijn we verbonden aan Deventer. De raad spreekt graag met u over waar (extra) aandacht voor nodig is. Daarom organiseert de gemeenteraad op woensdag 12 april 2023 tussen 19.00 – 21.00 uur een ideeënmarkt. Locatie is de openbare bibliotheek aan de Stromarkt 18.

Een idee presenteren

Heeft u een idee hoe Deventer nóg beter, aantrekkelijker, veiliger of groener wordt? Meldt u zich dan aan voor de ideeënmarkt of informeer naar de mogelijkheden. Van achter een marktkraam kunt u uw idee aan de raadsleden presenteren. Raadsleden “shoppen” vrijblijvend langs de kramen en knopen gesprekken aan om te zien of er wat van hun gading tussen zit.

De raad brengt uw idee verder

Spreekt een idee aan, dan kunnen raadsleden dit idee adopteren. Hiervoor stellen zij samen met u als initiatiefnemer een motie op die de politieke partij indient bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota op 12 juli 2023.

Tijdens de laatste editie van de ideeënmarkt in 2019 werden twaalf ideeën gepresenteerd. Raadsleden brachten vijf ideeën verder door de initiatiefnemers te verbinden, een ambassadeursrol op te pakken, budget vrij te maken of opdracht te geven voor vervolgonderzoek naar de mogelijkheden.

Aanmelden en contact

U kunt meedoen aan de ideeënmarkt wanneer u zich vóór 20 maart 2023 heeft aangemeld via griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570 69 3232. Tijdens een kort intakegesprek vragen wij u waar de gemeenteraad volgens u (extra) aandacht aan zou moeten besteden en welk voorstel u hiervoor heeft.