COLMSCHATE – De huiseigenaren aan de Grutto Oneven in de wijk Groot Douwel in Deventer laten hun daken van asbestleien vervangen. Samen hebben ze 1.600 m2 dak bedekt met zogeheten asbestcementleien. Het gaat om ongeveer 45.000 leien waarin de asbestsoort chrysotiel zit verwerkt.

Hun gezamenlijke project begint op maandag 3 april. Asbestsaneerder, dakdekker en aannemer denken tot half juli bezig te zijn. ,,Drie onzekerheden kunnen onze planning in de war schoppen,’’ zegt Leo Enthoven, een van de eigenaren. ,,Als het pijpenstelen regent kan er niet gewerkt worden. Als het snikheet is ook niet. En de staat van onze dakconstructies is onbekend. Hoe die is ontdekken we pas als de huidige leien zijn verwijderd. Vanwege het asbestverbod uit 1993 konden we dat niet eerder vaststellen.’’

Dat verbod maakt bewerken van asbesthoudende producten, inclusief asbestleien, strafbaar. ,,Een bijkomend voordeel van de dakvervanging is dat eigenaren die dat willen, zonnepanelen kunnen plaatsen. Ik verwacht dat de meeste dat gaan doen,’’ aldus Enthoven. ,,Zo kunnen we eindelijk onze eigen stroom opwekken en een bijdrage leveren aan de energietransitie.’’

Kosten
Inclusief btw kost de gezamenlijke dakvervanging ongeveer €375.000,–. Het grootste gedeelte daarvan moeten de eigenaren zelf opbrengen. Mede dankzij subsidies van de Provincie Overijssel en de Gemeente Deventer is het de vijftien eigenaren ondanks de hoge kosten gelukt om gezamenlijk de daken te laten vervangen. De werkelijke kosten per woning liggen hoger door onvermijdelijke, bijkomende werkzaamheden.

Overlast
De Grutto Oneven is een doodlopende straat met een populaire doorgang voor fietsers, hondenuitlaters en andere voetgangers. Enthoven verwacht overlast voor buurtbewoners. ,,Uit veiligheidsoverwegingen zijn saneerder en aannemer verplicht deze doorgang regelmatig af te sluiten. Dat is in goed overleg met de gemeente besloten. Helaas zullen mensen op die momenten een alternatieve route moeten kiezen. Woon-werkverkeer van saneerders en dakdekkers en aan- en afvoer van materialen gaan verkeershinder opleveren. Enkele parkeerplekken worden tijdelijk buiten gebruik gesteld. Ook dat levert overlast op. ,,Aan die hinder valt niet te ontkomen”, aldus Enthoven. ,,Maar,’’ zegt hij vol overtuiging, ,,als het werk er op zit, is het voor ons ook weer mogelijk om het dak te verzekeren en om energie op te wekken. En zijn wij en de andere wijkbewoners van deze asbestdaken af. In potentie vormt asbest een gevaar voor de volksgezondheid.’’

Zie ook www.asbestleivrij.nl