DEVENTER – Naar aanleiding van het antwoord van het College van Burgemeester en Wethouders op vragen van de CDA-fractie over studentenhuisvesting is CDA-fractievoorzitter Teuni Scholthof van mening dat het college veel meer moet doen aan het enorme tekort aan studentenwoningen. CDA Deventer steunt dan ook de ludieke actie van christelijke studentenvereniging Pro Deo,  die vrijdagavond 14 juli jl. plaatsvond op de Brink in Deventer uit protest tegen dit schrijnende tekort.

In Deventer zijn bij de opleidingsinstituten Saxion 7500 studenten ingeschreven en bij Aventus 2700. Voor deze ruim 10.000 studenten zijn 610 studentenwoningen beschikbaar vanuit Stichting DUWO. De wachttijd is ruim twee jaar. In antwoord op vragen van CDA Deventer verwijst de gemeente naar de inschatting van DUWO er slechts een tekort zou zijn van 100 tot 200 studentenwoningen.

“Ongeloofwaardig”, vindt CDA-raadslid Teuni Scholthof. “Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat het aantal studenten blijft stijgen en dat slechts dat 17% van de hoger onderwijs-studenten er bewust voor kiest om thuis te blijven wonen. De rest zit dus op kamers of is op zoek naar een kamer.” Het college van B&W geeft aan dat er naast de 88 woningen die in 2025 op de Kop van de Handelskade komen, er op termijn ook 300 flexwoningen moeten komen. Scholthof is niet overtuigd: “Mooi hoor die 88, maar niet toereikend. Flexwoningen zijn bedoeld voor spoedzoekers en daar komen studenten in principe niet voor in aanmerking. En particuliere woningen zijn niet te betalen. Na gesprekken met studenten en studentenverenigingen is het voor mij duidelijk hoe schrijnend het tekort is.”

CDA Deventer komt op de raadsvergadering van 19 juli a.s. met een motie die het college oproept om meer studentenwoningen te bouwen én om regelgeving te versoepelen. De motie wijst op goede voorbeelden in andere steden, zoals het mogelijk maken en stimuleren van woningdelen, verkamering alleen toestaan bij een zogenaamd campuscontract, of leegstandsbeheer te vereenvoudigen voor complexen die in afwachting zijn van een herontwikkeling. Scholthof: “Het coalitieakkoord heeft genoeg ambitie uitgesproken: verjonging, meer studenten aantrekken en een aantrekkelijker studentenklimaat. Maar dat gaat niet zonder studentenhuisvesting. Ik ben ervan overtuigd dat het de reden is waarom Deventer als studentenstad niet echt bruist. Terwijl dat Zwolle wel lukt, hoe pijnlijk ook”, glimlacht ze.

Ook Overijssels CDA-Statenlid Elske van der Mik uit Deventer vindt dat de overheid meer zou moeten doen, in plaats van alles aan de markt overlaten. Haar fractie gaat schriftelijke vragen stellen aan het College ven Gedeputeerde Staten in Overijssel.

Hugo Jan Bos, voorzitter van studentenvereniging Pro Deo, zegt ook dat de tekorten veel groter zijn dan dat het college beweert. “Ik spreek veel studenten die op kamers willen maar al jaren in de wachtrij staan. Het verplicht thuiswonen gaat ten koste van je persoonlijke ontwikkeling. Je mist veel meer dingen die het studentenleven en je krijgt niet de ruimte om jezelf te ontplooien. Voor een stad die pretendeert een studentenstad te willen zijn, merken wij er weinig van”, zegt Bos.

Saxion student Stephan Terpstra vult aan: “Als je gaat studeren kom je vaak terecht in een nieuwe omgeving, waar klasgenoten niet vanzelfsprekend je vrienden zijn. Als je dan een plek hebt in de stad maak je meer mee en kan je makkelijk investeren in sociale contacten. Mis je dat allemaal, dan ligt eenzaamheid op de loer.” Voor hen is de maat vol en zij maakten dit met andere studenten kenbaar op de Brink.