DEVENTER – De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel van o.a. de PvdA-fractie voor een onderzoek naar een Freerunpark in Deventer. PvdA, GL en DS dienden een voorstel naar aanleiding van de ideeënmarkt voor inwoners. Daar presenteerden actieve freerunners hun wens en idee voor een volwaardig en aantrekkelijk freerunpark in Deventer. Freerunning en Parkour zijn populair onder jongeren in Deventer, het is een laagdrempelige manier van sporten en bewegen. Er wordt ook internationaal geprobeerd om de sport de olympische status te geven.

Op dit moment geldt echter dat de in toenemende mate populairder wordende sport nog vooral afhankelijk is van de mogelijkheden in sporthallen of de openbare ruimte. Freerunners die de uitdaging in hun sport opzoeken, wijken nu uit naar locaties elders in het land (Eindhoven; Rotterdam; Arnhem), waardoor de beginnende freerunner of de freerunner met een kleinere portemonnee achterblijft.

PvdA-raadslid Sam Hoogenberg: “hoogwaardige en uitdagende sport- en spelvoorzieningen zijn belangrijk om Deventer jongeren mogelijkheden te bieden voor buitensport en beweging. Een freerunpark in de buitenlucht, dat altijd gratis toegankelijk en veilig is voor iedereen, kan hieraan bijdragen.”

Bij de behandeling van de voorjaarsnota in de gemeenteraad is daarmee een eerste en belangrijke stap gezet in de richting van een volwaardig freerunpark in Deventer. Een voorstel van de drie indienende fracties werd unaniem aangenomen in de raad. PvdA-raadslid Sam Hoogenberg: “We hebben hiermee een mooie stap gezet richting een Deventer freerunpark. Ik hoop dat dit net zo’n succes mag worden als het nieuwe skatepark bij het ziekenhuis dat zoveel gebruikt wordt door jongeren.”

Het college gaat nu samen met de Deventer jongeren, freerunners en andere betrokkenen onderzoeken waar en hoe in Deventer een freerunpark gerealiseerd kan worden.