DEVENTER – Bij Bridge Club Deventer, beter bekend onder B.C. Deventer, kan er elke dinsdagavond gebridged worden. BC Deventer is een club waar een gezellige bridgesfeer voorop staat. De clubavonden zijn op dinsdag in Wijkgebouw de Schalm, tegenover Winkelcentrum Borgele, Dreef 1 in Deventer. Deze locatie is gemakkelijk te bereiken en parkeren is gratis. Bovendien kent de Schalm zeer acceptabele consumptieprijzen!

De club heeft twee speellijnen. Onze clubleden komen niet alleen uit de wijken Borgele, Platvoet en Keizerslanden in Deventer, maar ook uit andere wijken en de omliggende dorpen, zoals Diepenveen.

Spelers die verhuizen blijven meer dan eens bij de club vanwege de positieve sfeer