DEVENTER – PvdA-raadslid en fractievoorzitter Caroline Leget heeft bekend gemaakt dat ze medio oktober stopt met haar werkzaamheden als gemeenteraadslid. Ze heeft recent het besluit genomen om een gezonde balans te kunnen houden in haar leven. Ze wil voldoende tijd en energie kunnen besteden aan verschillende zaken in haar dagelijks leven die haar aandacht vragen. Dat valt helaas niet langer te combineren met het raadswerk en fractievoorzitterschap.

Caroline Leget: “Ik vond het heel eervol om raadslid en fractievoorzitter te mogen zijn en ik kijk daarbij terug op mooie en leerzame jaren. Ook de samenwerking met andere partijen in de raad en binnen de gemeente heb ik als heel waardevol ervaren. Dat zal ik zeker gaan missen. Met vertrouwen in mijn fractie heb ik dit lastige besluit kunnen nemen.”
Waarnemend fractievoorzitter Tanja Eekhuis: “We snappen het besluit van Caroline maar gaan haar aanwezigheid en rol in de fractie missen. Ze heeft zich enorm ingezet voor een sterk en sociaal Deventer met oog en inzet voor onze inwoners, zoals bij thema’s als het voorkomen van eenzaamheid, het tegengaan van overlast in woonwijken en de ondersteuning van de vele vrijwilligers in onze gemeente.”

Leget zat in de gemeenteraad vanaf maart 2018. De PvdA-fractie zal binnenkort bekend maken wie de nieuwe fractievoorzitter wordt en wie de vrijkomende raadszetel zal gaan innemen.