DEVENTER – Met Tolkcontact Teletolk zijn we nu telefonisch bereikbaar voor doven, slechthorenden en inwoners met een spraakbeperking.

Met Tolkcontact Teletolk kunt u ons bellen in gebarentaal, spraak of tekst. Dit alles dankzij de inzet van tolken Nederlandse Gebarentaal en tekstbemiddelaars.

Hoe werkt het?

Op de gemeentelijk website deventer.nl/contact kunt u kiezen tussen communiceren in Nederlandse Gebarentaal of in tekst. De gebarentolk of tekstbemiddelaar vertaalt het gesprek van gebaren of tekst naar gesproken Nederlands en terug. Zo kunt u met een hoor- of spraakbeperking zonder moeite en zonder extra kosten, contact met ons opnemen.