DEVENTER – Gemeenten kunnen ook dit jaar een energietoeslag van maximaal 1300 euro toekennen aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum.

Een voorstel hiervoor heeft de Eerste Kamer op 3 oktober vastgesteld. Wethouder Rob de Geest (Werk en Inkomen) is blij met deze mogelijkheid: “In Deventer gaat het om ruim 6.000 mensen die weinig geld hebben om de hogere energiekosten te kunnen betalen. We willen dit zo vlot en soepel mogelijk laten verlopen. Daarom hoeven inwoners die een uitkering van de gemeente hebben of al eerder een energietoeslag ontvingen, het niet opnieuw aan te vragen.”

Geen nieuwe aanvraag nodig

Inwoners met een uitkering van de gemeente, hoeven geen aanvraag te doen voor de energietoeslag; zij krijgen voor eind oktober 1300 euro op hun bankrekening. Zodra het geld is overgemaakt krijgen zij een brief van de gemeente.
Mensen die vorig jaar de energietoeslag hebben ontvangen, hoeven ook geen aanvraag te doen. De gemeente gaat bekijken of zij ook dit jaar recht hebben op de energietoeslag. Als dat zo is, dan wordt het bedrag voor het eind van het jaar overgemaakt.

Wel aanvraag nodig

Anders is het voor mensen die géén uitkering van de gemeente hebben en vorig jaar géén energietoeslag hebben ontvangen, maar er wel voor in aanmerking denken te komen. Zij kunnen vanaf 17 oktober de energietoeslag aanvragen via de website van de gemeente Deventer. Voor hulp bij het aanvragen, kunnen zij terecht bij een van de drie Geldfit-vestigingen in Deventer.

Steun voor studenten

Omdat ook studenten met de hogere energieprijzen te maken krijgen en daardoor mogelijk in financiële problemen kunnen komen, bestaat er ook een regeling voor studenten met een uitwonende- en aanvullende beurs. Deze toeslag wordt voor het studiejaar 2023-2024 éénmalig verstrekt via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze studenten kunnen bij DUO de energietoeslag aanvragen. Daarnaast wordt er een eenmalige tegemoetkoming toegekend aan studenten in de leenfase die in de laatste maand voorafgaand aan de leenfase een aanvullende beurs hebben ontvangen.