DEVENTER – Sinds oktober 2022 is aan de Pothoofd de boot met vluchtelingen gehavend. Vanaf halverwege januari 2024 verloopt het contract en dreigt daarmee de gemeenschap verloren te gaan. In een blijk van solidariteit en verbondenheid roepen Deventenaren op tot het behoud van de vluchtelingengemeenschap die in de afgelopen jaren een onmiskenbare meerwaarde heeft betekend voor de stad. Met 164 inwoners heeft de vluchtelingenboot niet alleen fysiek een plek in Deventer, maar ook een plek in de harten van de lokale bevolking veroverd.

De lokale steun is gebaseerd op een diep begrip van de positieve impact die deze
gemeenschap heeft gehad. Talrijke connecties en vriendschappen tussen de inwoners van
de vluchtelingenboot en Deventenaren hebben niet alleen het culturele landschap verrijkt,
maar ook het lokale gemeenschapsleven positief beïnvloed. Naast de verschillende sociale
relaties, zijn er tal van initiatieven georganiseerd in en rondom de boot. Denk hierbij aan de theatervoorstelling Gedwongen Reis Over Grenzen, de oprichting van taalschool Iedereen Aan Boord met Hen vrijwillige docenten, diverse sportactiviteiten, het vinden van banen, het concert tijdens Gluren bij de Buren en bijdragen aan de gemeenschap door vrijwilligerswerk en stageplekken bij bijvoorbeeld Buddy to Buddy. Hiermee laten de inwoners zien dat hun betrokkenheid niet alleen draait om vriendschappen, maar ook om serieuze activiteiten zoals taalonderwijs en het vinden van werk. Ze streven ernaar om volwaardige leden van de Deventer gemeenschap te worden op allerlei fronten.

Deze concrete inspanningen onderstrepen dat de vluchtelingengemeenschap niet alleen
sociaal, maar ook economisch en educatief van betekenis is voor Deventer. Door
integratieactiviteiten laten bewoners zien dat ze niet alleen willen ontvangen, maar ook
willen bijdragen op verschillende niveaus. “De constante dreiging van onmiddellijk vertrek
zorgt voor een onzeker bestaan,” deelt Rama uit Turkije, een inwoner van de boot. Hij
benadrukt dat ongeveer de helpt graag in Deventer wil blijven: “Hier hebben we een leven
opgebouwd, vriendschappen gesloten en de stad leren kennen. Alles verdwijnt als we
moeten vertrekken.”

Deventenaren roepen op tot begrip en ondersteuning van de lokale autoriteiten, AZC
Schalkhaar en de Nederlandse regering om de inwoners van de vluchtelingenboot de kans
te geven om hun bijdragen op sociaal, economisch en educatief gebied voort te zetten in de
stad die zij inmiddels als thuis beschouwen. Daarom pleiten wij voor het behoud van de
inwoners van de vluchtelingenboot in Deventer. Dit kan door de bewoners te verplaatsen
binnen Deventer en omliggende dorpen.

U kunt de pe55e om de inwoners van de vluchtelingenboot in Deventer te behouden,
ondertekenen via: https://petities.nl/petitions/houd-de-inwoners-van-de-vluchtelingenbootin-deventer/