DEVENTER – De gemeente gaat onderzoek doen naar 2 nieuwe locaties voor flexwonen. Het gaat om een locatie op de hoek van de Overstichtlaan/Dreef (nabij Woonbedrijf ieder1) en op de hoek Anna Reynvaanstraat/Suze Groenewegstraat.

Voor de locatie aan de J. Baulingstraat in Steenbrugge is inmiddels een ontwerp gereed. De gemeente presenteert dit binnenkort aan omwonenden. Ook voor de twee bovengenoemde locaties organiseert de gemeente inloopbijeenkomsten. De buurt wordt hiervoor uitgenodigd. Data en locaties zijn te vinden op www.deventer.nl/flexwonen.

Druk op de woningmarkt

Wethouder Rob de Geest: “Om mensen sneller aan een woning te kunnen helpen, willen we in 2024 300 flexwoningen bouwen. Samen met de woningcorporaties zoeken we naar geschikte locaties, verspreid over de stad. Dat is niet altijd even eenvoudig. Samen met omwonenden kijken we hoe de flexwoningen zo goed mogelijk kunnen worden ingepast.”

Flexwoningen

Flexwoningen zijn tijdelijke woningen voor de duur van maximaal 15 jaar. Ze zijn bedoeld voor mensen die dringend woonruimte zoeken. Dat kunnen jongeren zijn, starters op de woningmarkt, mensen die tijdelijk hun huis uit moeten (bijvoorbeeld vanwege een renovatie), mensen die snel woonruimte nodig hebben door een echtscheiding of faillissement of mensen met een verblijfsstatus.